شهرام اتفاق

1) مهندسی صنایع و 2) اقتصاد انرژی 3) انتقال تکنولوژی کارشناس سوخت و انرژی
  • 3همراهان
  • 0دوره ها
  • 3پست ها

Shahram.Ettefagh مدیر سایت

فیلدهای تحصیلی

حوزه های کاری

مقالات و کتب منتشر شده

تخصص های کاری و علمی

همراهان

کاربران همراهی شده

درباره من

تالارهای عضو