کاظم جفائی

کارشناسی طراحی جامدات و ساخت و تولید طراحی و ساخت تجهیزات بازیافت انرژی
  • 4همراهان
  • 0دوره ها
  • 1پست ها

Kazem Jafaee مدیر سایت

فیلدهای تحصیلی

حوزه های کاری

مقالات و کتب منتشر شده

تخصص های کاری و علمی

همراهان

کاربران همراهی شده

درباره من

تالارهای عضو