گیتا معینی

مهندسی شیمی کارشناس استاندارد
 • 4همراهان
 • 0دوره ها
 • 0پست ها

Gitamoini مدیر سایت

فیلدهای تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی شیمی

  فنی تهران

  مهر / ۱۳۶۸  -   اسفند / ۱۳۷۲
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

  فنی تهران

  مهر / ۱۳۷۴  -   اسفند / ۱۳۷۶

حوزه های کاری

مقالات و کتب منتشر شده

تخصص های کاری و علمی

 • مدیریت انرژی 1
 • مدیریت کربن 1
 • استانداردهای انرژی 1

همراهان

کاربران همراهی شده

درباره من

تالارهای عضو