مریم جعفری ثابت

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم مهندس انرژی
 • 0همراهان
 • 1دوره ها
 • 12پست ها

M.Jafari.S ادمین سایت

فیلدهای تحصیلی

حوزه های کاری

مقالات و کتب منتشر شده

تخصص های کاری و علمی

همراهان

کاربران همراهی شده

درباره من

تالارهای عضو

 • خبرنامه

    M.Jafari.S 21/دی/1398 16:28

  ...

    0  پسند  ::  0 نظر • خبرنامه

    M.Jafari.S 22/دی/1398 15:54

  ...

    0  پسند  ::  0 نظر • خبرنامه

    M.Jafari.S 22/دی/1398 16:5

  Energy Efficiency Partnership in Iran-Industry Sector

    0  پسند  ::  0 نظر • خبرنامه

    M.Jafari.S 23/دی/1398 13:10

  همایش مهندسی مکانیک، مدیریت انرژی، ارتباطات و تعاملات بین رشته ای

    0  پسند  ::  0 نظر